Vaše veřejná IP adresa (IPv4 adresa) | Reset IP | Jiná IP
193.165.167.18 static-3248858898.poda.cz

Zkontrolovat IP adresu na nejznámějších blacklistech

Máte problém s odesíláním pošty? Zpomalilo se vám internetové připojení? Máte podezření na virus nebo malware v počítači?

Zkontrolovat nyní! WHOIS IP Android Application

 

Whois IP


Whois výpis IP adresu 193.165.167.18

RESULTS FOUND: 2

-------------
Lookup results for 193.165.167.18 from whois.lacnic.net server:

inetnum:    193.165.167.0 - 193.165.167.255
netname:    PODA-STATIC-ID3248858880-NET
descr:     Static IPv4 customers aggregated
country:    CZ
admin-c:    PCZ3-RIPE
tech-c:     PCZ3-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     PODACZ-MNT
created:    2018-03-02T20:15:57Z
last-modified: 2018-03-02T20:15:57Z
source:     RIPE # Filtered
role:      PODA-CZ Contact Role
address:    PODA a.s.
address:    28. rijna 1168/102
address:    702 00 Ostrava
address:    Czech Republic
phone:     +420 597578000
fax-no:     +420 597579000
abuse-mailbox: abuse@poda.cz
admin-c:    MS473-RIPE
admin-c:    DT59-RIPE
tech-c:     DT59-RIPE
nic-hdl:    PCZ3-RIPE
mnt-by:     PODACZ-MNT
created:    2003-01-20T08:49:44Z
last-modified: 2013-06-12T07:53:11Z
source:     RIPE # Filtered
route:     193.165.0.0/16
descr:     PODA a.s. IPv4
origin:     AS30764
mnt-by:     MNT-SKYNET
mnt-by:     PODACZ-MNT
created:    2014-04-29T09:45:21Z
last-modified: 2017-08-22T10:06:38Z
source:     RIPE


-------------
Lookup results for 193.165.167.18 from whois.arin.net server:

NetRange:    193.0.0.0 - 193.255.255.255
CIDR:      193.0.0.0/8
NetName:    RIPE-CBLK
NetHandle:   NET-193-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    1992-08-11
Updated:    2009-03-25
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/193.0.0.0
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net
OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE
ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN
OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN