Vaše veřejná IP adresa (IPv4 adresa) | Reset IP | Jiná IP
193.169.182.26 193.169.182.26

Zkontrolovat IP adresu na nejznámějších blacklistech

Máte problém s odesíláním pošty? Zpomalilo se vám internetové připojení? Máte podezření na virus nebo malware v počítači?

Zkontrolovat nyní! WHOIS IP Android Application

 

Whois IP


Whois výpis IP adresu 193.169.182.26

RESULTS FOUND: 2

-------------
Lookup results for 193.169.182.26 from whois.lacnic.net server:

inetnum:    193.169.182.0 - 193.169.183.255
netname:    CZ-FORTUNA-NET
country:    CZ
org:      ORG-Fska1-RIPE
admin-c:    VV3549-RIPE
tech-c:     VV3549-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ITS-CZ
mnt-routes:   MNT-ITS-CZ
mnt-domains:  MNT-ITS-CZ
created:    2009-07-23T14:01:53Z
last-modified: 2017-03-06T15:31:33Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-Ias1-RIPE
organisation:  ORG-Fska1-RIPE
org-name:    FORTUNA GAME a.s.
org-type:    OTHER
address:    Na Florenci 2116/15, Prague 1, 110 00
abuse-c:    AC29359-RIPE
mnt-ref:    MNT-ITS-CZ
mnt-by:     MNT-ITS-CZ
created:    2009-07-21T12:08:01Z
last-modified: 2016-03-17T09:23:12Z
source:     RIPE # Filtered
person:     Vaclav Vobornik
address:    Na Florenci 2116/15
address:    11000
address:    Praha 1 - Nove Mesto
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420603416898
nic-hdl:    VV3549-RIPE
mnt-by:     cz-fortuna-game-1-mnt
created:    2016-01-19T14:51:33Z
last-modified: 2016-09-01T11:45:52Z
source:     RIPE
route:     193.169.182.0/23
descr:     Route object of Fortuna
origin:     AS48417
mnt-by:     MNT-ITS-CZ
created:    2009-07-23T17:24:27Z
last-modified: 2009-07-23T17:24:27Z
source:     RIPE


-------------
Lookup results for 193.169.182.26 from whois.arin.net server:

NetRange:    193.0.0.0 - 193.255.255.255
CIDR:      193.0.0.0/8
NetName:    RIPE-CBLK
NetHandle:   NET-193-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    1992-08-11
Updated:    2009-03-25
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/193.0.0.0
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net
OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE
ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN
OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN