Vaše veřejná IP adresa (IPv4 adresa) | Reset IP | Jiná IP
46.135.2.244 cst-prg-2-244.cust.vodafone.cz

Zkontrolovat IP adresu na nejznámějších blacklistech

Máte problém s odesíláním pošty? Zpomalilo se vám internetové připojení? Máte podezření na virus nebo malware v počítači?

Zkontrolovat nyní! WHOIS IP Android Application

 

Whois IP


Whois výpis IP adresu 46.135.2.244

RESULTS FOUND: 2

-------------
Lookup results for 46.135.2.244 from whois.lacnic.net server:

inetnum:    46.135.0.0 - 46.135.7.255
netname:    VFCZ-PRG2-CUST-MOBILE-P1
descr:     Vodafone Czech Republic a.s.
descr:     Prague
country:    CZ
admin-c:    OSKR-RIPE
tech-c:     OSKR-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     VFCZ-MNT
created:    2010-11-29T15:22:02Z
last-modified: 2010-11-29T15:22:02Z
source:     RIPE
role:      OSKAR LIR
address:    Vodafone Czech Republic a.s.
address:    namesti Junkovych 2
address:    Praha 5
address:    15500
address:    Czech Republic
phone:     +420 271 171 626
fax-no:     +420 776 971 912
admin-c:    PG596-RIPE
admin-c:    RH9648-RIPE
tech-c:     PG596-RIPE
tech-c:     RH9648-RIPE
tech-c:     BL54-RIPE
tech-c:     PM9785-RIPE
tech-c:     PH4124-RIPE
tech-c:     DH17-RIPE
abuse-mailbox: abuse@vodafone.cz
mnt-by:     VFCZ-MNT
nic-hdl:    OSKR-RIPE
created:    2002-03-22T08:52:34Z
last-modified: 2018-05-30T13:15:35Z
source:     RIPE # Filtered
route:     46.135.0.0/16
descr:     Vodafone Czech Republic a.s.
origin:     AS16019
mnt-by:     VFCZ-MNT
created:    2010-11-12T11:41:48Z
last-modified: 2010-11-12T11:41:48Z
source:     RIPE


-------------
Lookup results for 46.135.2.244 from whois.arin.net server:

NetRange:    46.0.0.0 - 46.255.255.255
CIDR:      46.0.0.0/8
NetName:    46-RIPE
NetHandle:   NET-46-0-0-0-0
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2009-09-28
Updated:    2009-09-30
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/46.0.0.0
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net
OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE
ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN
OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN