Vaše veřejná IP adresa (IPv4 adresa) | Reset IP | Jiná IP
86.49.253.179 ip-86-49-253-179.net.upcbroadband.cz

Zkontrolovat IP adresu na nejznámějších blacklistech

Máte problém s odesíláním pošty? Zpomalilo se vám internetové připojení? Máte podezření na virus nebo malware v počítači?

Zkontrolovat nyní! WHOIS IP Android Application

 

Whois IP


Whois výpis IP adresu 86.49.253.179

RESULTS FOUND: 2

-------------
Lookup results for 86.49.253.179 from whois.lacnic.net server:

inetnum:    86.49.192.0 - 86.49.255.255
netname:    UPC-BROADBAND-DV-II
descr:     UPC Ceska republika, a.s.
descr:     CZ DS Lite cable customers
country:    CZ
admin-c:    MK23104-RIPE
tech-c:     MK23104-RIPE
tech-c:     MCR1-RIPE
status:     ASSIGNED PA
remarks:    **********************************************
remarks:    * In case of hack attacks, scans etc. please *
remarks:    * send abuse notifications to: *
remarks:    * abuse@mistral.cz *
remarks:    **********************************************
remarks:    * In case of spam please send abuse *
remarks:    * notifications to: *
remarks:    * spam@mistral.cz *
remarks:    **********************************************
mnt-by:     DKI-MNT
mnt-lower:   DKI-MNT
mnt-routes:   DKI-MNT
created:    2006-02-14T12:31:24Z
last-modified: 2017-03-24T11:28:45Z
source:     RIPE
role:      Mistral Contact Role
address:    UPC Ceska Republika, s.r.o.
address:    Zavisova 502/5
address:    Prague Nusle
address:    Czech Republic
phone:     + 420 2 61107111
fax-no:     + 420 2 61107100
remarks:    remarks: **********************************************
remarks:    remarks: * In case of hack attacks, scans etc. please *
remarks:    remarks: * send abuse notifications to: *
remarks:    remarks: * abuse@mistral.cz *
remarks:    remarks: **********************************************
remarks:    remarks: * In case of spam please send abuse *
remarks:    remarks: * notifications to: *
remarks:    remarks: * spam@mistral.cz *
remarks:    remarks: **********************************************
admin-c:    MK23104-RIPE
tech-c:     MK23104-RIPE
tech-c:     JG2186-RIPE
tech-c:     RN27-RIPE
tech-c:     LS83-RIPE
tech-c:     MM30507-RIPE
nic-hdl:    MCR1-RIPE
mnt-by:     DKI-MNT
created:    2002-07-29T14:05:52Z
last-modified: 2018-09-19T07:03:06Z
source:     RIPE # Filtered
person:     Martin Krautwurst
address:    UPC Ceska Republika, s.r.o.
address:    Zavisova 502/5
address:    Prague 4 - Nusle
address:    140 00
address:    Czech Republic
phone:     +420 2 61107112
fax-no:     +420 2 61107100
nic-hdl:    MK23104-RIPE
mnt-by:     DKI-MNT
created:    2002-07-18T10:02:21Z
last-modified: 2015-02-16T15:37:42Z
source:     RIPE
route:     86.49.128.0/17
descr:     UPC Ceska republika, a.s.
origin:     AS6830
mnt-by:     AS6830-MNT
created:    2015-12-02T10:43:29Z
last-modified: 2015-12-02T10:43:29Z
source:     RIPE


-------------
Lookup results for 86.49.253.179 from whois.arin.net server:

NetRange:    86.0.0.0 - 86.255.255.255
CIDR:      86.0.0.0/8
NetName:    86-RIPE
NetHandle:   NET-86-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2004-04-01
Updated:    2009-05-18
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/86.0.0.0
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net
OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE
ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN
OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN