Vaše veřejná IP adresa (IPv4 adresa) | Reset IP | Jiná IP
91.219.240.4 g-server-4.ign.cz

Zkontrolovat IP adresu na nejznámějších blacklistech

Máte problém s odesíláním pošty? Zpomalilo se vám internetové připojení? Máte podezření na virus nebo malware v počítači?

Zkontrolovat nyní! WHOIS IP Android Application

 

Whois IP


Whois výpis IP adresu 91.219.240.4

RESULTS FOUND: 2

-------------
Lookup results for 91.219.240.4 from whois.lacnic.net server:

inetnum:    91.219.240.0 - 91.219.243.255
netname:    IGN-CZ
country:    CZ
org:      ORG-IIS51-RIPE
admin-c:    ZL35-RIPE
tech-c:     ZL35-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNET-IP-MNT
mnt-routes:   MNET-IP-MNT
mnt-routes:   AS6830-MNT
mnt-domains:  MNET-IP-MNT
created:    2010-10-27T12:39:53Z
last-modified: 2017-11-13T10:51:44Z
source:     RIPE
organisation:  ORG-IIS51-RIPE
org-name:    ign.cz internet, s.r.o.
org-type:    LIR
address:    Havlickovo namesti 653
address:    67906
address:    Jedovnice
address:    CZECH REPUBLIC
admin-c:    ZL995-RIPE
tech-c:     ZL995-RIPE
abuse-c:    AR42821-RIPE
mnt-ref:    cz-ign-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     cz-ign-1-mnt
created:    2017-08-23T10:33:37Z
last-modified: 2017-08-29T07:05:12Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +420605830328
person:     Zdenek Lebis
address:    Palackeho 307
address:    Jedovnice
address:    679 06
address:    The Czech Republic
phone:     +420 605 830328
nic-hdl:    ZL35-RIPE
mnt-by:     MNET-IP-MNT
created:    2004-05-21T16:40:07Z
last-modified: 2010-10-20T18:32:58Z
source:     RIPE # Filtered
route:     91.219.240.0/22
descr:     IGN-CZ
origin:     AS6830
mnt-by:     AS6830-MNT
created:    2013-11-15T08:12:17Z
last-modified: 2013-11-15T08:12:17Z
source:     RIPE


-------------
Lookup results for 91.219.240.4 from whois.arin.net server:

NetRange:    91.0.0.0 - 91.255.255.255
CIDR:      91.0.0.0/8
NetName:    91-RIPE
NetHandle:   NET-91-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2005-06-29
Updated:    2009-05-18
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/91.0.0.0
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net
OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE
ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN
OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN